Закупненська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Дата: 01.07.2021 12:30
Кількість переглядів: 909

Фото без опису

 

Державна податкова служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення повідомляє.

Загальні положення

19.03.2021 р. набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2020 р. № 841 (далі— наказ № 841) «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», яким було внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі - Звіт та Порядок).

Наказ № 841 виданий згідно з п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою приведення у відповідність до Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі - Закон № 466).

Зміни у Звіті та у додатках до Звіту

У формі Звіту таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новою графою 4 «Цифровий код країни», де зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента - сторони контрольованої операції.

У новій редакції таблицю додатку до звіту «Відомості про контрольовані операції» доповнено стовпцем «Джерело(а) інформації використане(ні) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»», який складається з графи 26 «Код(и) типу джерела» та графи 27 «Назва(и) джерела (джерел) інформації».

Інформація про пов'язаність осіб доповнена кодом пов'язаності «523», де зазначається  ознака  пов'язаності   відповідно  до  підпункту  «в»  підпункту

14.1.159 пункту  14.1   статті   14 розділу І Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції.

Зміни у Порядку та у додатках до Порядку

У розділі III «Порядок заповнення основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» змінено пункт 4 та викладено у новій редакції:

«У графі 4 зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента -сторони контрольованої операції відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.

У підсумковому рядку «Разом» графи 4 зазначається загальна кількість країн реєстрації нерезидентів - сторін контрольованих операцій. Цифровий код однієї країни включається до підсумкового рядку лише один раз».

Пункт 5 щодо зазначення загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом у графі 5 Звіту доповнено новим абзацом:

«У підсумковому рядку «Разом» графи 5 зазначається загальна сума контрольованих операцій платника податків з нерезидентами - сторонами контрольованих операцій».

У розділі IV «Порядок заповнення додатка до Звіту» основні зміни стосуються доповненням положень щодо контрольованих операцій з сировинними товарами.

Пункт 3 доповнено положенням щодо заповнення у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) «із особою, до якої перейшло право власності на товари (роботи, послуги), та яка відповідає ознакам, наведеним у абзацах другому та третьому цього підпункту».

До пункту 4 внесено зміни, згідно з якими:

«Назва країни, в якій зареєстрована особа» заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається «ВЕЗ «Крим». У разі здійснення контрольованої операції з контрагентом, який є утворенням без статусу юридичної особи, зазначається назва країни фактичного місцезнаходження такого утворення;

«Цифровий код країни» заповнюється відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32;

у разі заповнення рядка «Код(и) ознак(и) пов'язаності особи» разом з додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512 - 515 та 517 - 518, 524).

 

з

Пункт 8 щодо заповнення графи 3 доповнено новим абзацом: «Код «209» у графі 3 зазначається після прийняття та набрання чинності переліком сировинних товарів, затвердженим Кабінетом Міністрів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу. До дати набрання чинності вказаним переліком для сировинних товарів використовується код «201»».

Пункт 10 щодо заповнення графи 5 доповнено новим абзацом: «При заповненні графи, у разі необхідності, застосовуються Перехідні таблиці від УКТЗЕД версії 2012 року до УКТЗЕД версії 2017 року, затверджені наказом Державної митної служби України від 01 липня 2020 року № 234».

Пункт 14 щодо заповнення графи 10 уточнено в частині посилання на Перелік  кодів  країн  світу  для  статистичних  цілей,  затверджений  наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32 відповідно до якого зазначається цифровий код країни походження предмета операції. Пункт 24 щодо заповнення графи 20 доповнено новим абзацом: «У підсумковому рядку «Разом» графи 20 зазначається загальна сума контрольованих  операцій  платника  податків  з  контрагентом,  яка  повинна дорівнювати  показнику загальної суми  контрольованих  операцій  платника податків з  контрагентом у таблиці  «Загальні  відомості  про  контрольовані операції» основної частини Звіту у рядку відповідного контрагента.» Пункт 25 щодо заповнення графи 21 доповнено новими абзацами: «У графі 21  код «307» використовується тільки за умов встановлення платником    податків    відповідності    умов    контрольованих    операцій    з сировинними   товарами   (з   переліку,   затвердженого   Кабінетом   Міністрів України) принципу «витягнутої руки», що здійснюється платниками податків з урахуванням вимог відповідних порядків, затверджених наказом Міністерства фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу.

У разі застосування комбінації декількох методів через кому та пробіл (",") може бути вказано коди декількох методів».

Пункт 26 щодо заповнення графи 22 доповнено новим абзацом: «У разі застосування у попередній графі 21 комбінації декількох методів (з передбачених підпунктами 39.3.1.2  - 39.3.1.4 підпункту 39.3.1  пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу), через кому та пробіл (", ") може бути вказано декілька показників рентабельності».

Крім того, розділ доповнено пунктами 30 та 31 щодо заповнення джерел інформації в графах 26 та 27:

«30. У графі 26 зазначається код(и) типу джерела (джерел) інформації, використаного(их) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до додатка 8 до цього Порядку. У разі якщо типів джерел декілька, зазначаються коди всіх типів через кому та пробіл (", ").

31. У графі 27 зазначається назва(и) джерела (джерел) інформації, використаного(их) платником податків для встановлення відповідності умов

 

4

контрольованої операції принципу «витягнутої руки». У разі якщо назв джерел інформації декілька, зазначаються всі найменування через кому та пробіл (",").

У разі застосування у попередній графі 26 коду «610», у графі 27 зазначається назва(и) джерела (джерел) інформації про котирувальні ціни на сировинні товари з оприлюдненого ДПС рекомендованого (невиключного) переліку таких джерел, яке(і) використане(і) платником податків згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Кодексу. У разі якщо назв джерел інформації про котирувальні ціни на сировинні товари декілька, зазначаються всі найменування через кому та пробіл (", ")».

У розділі VI «Порядок заповнення інформації про пов'язаність осіб» доповнено пунктом 7 такого змісту:

«7. При розкритті інформації за кодом пов'язаності «523» зазначається ознака пов'язаності відповідно до підпункту «в» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції».

Слід звернути окрему увагу на зміни у додатках до Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Так, додаток 2 «Код ознаки пов'язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції та доповнено новими ознаками:

1) для фізичних осіб:

фізична особа, яка є пов'язаною особою згідно з підпунктом «в» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції - у додатку 2 присвоєно код ознаки 523;

2) для утворень без статусу юридичної особи:

визнано пов'язаною особою відповідно до абзацу дев'ятого підпункту «в» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції - код ознаки 524.

Новими позиціями доповнені додатки 4 та 6 до Порядку, зокрема:

код типу предмета операції (додаток 4) - новим рядком за кодом 209 «Сировинні товари згідно із Переліком сировинних товарів, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 09 грудня 2020 № 1221»;

код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (додаток 6) - новими рядком за кодом 307 «Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України». Код «307» у графі 21 зазначається за умови використання платником податків відповідних порядків, затверджених Міністерством фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу І Податкового кодексу України. Якщо платником податків використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни для операцій з сировинними товарами без урахування вказаних порядків, то в такому випадку використовується код «301».

Також Порядок складання Звіту про контрольовані операції доповнено додатком 8 «Коди джерел інформації», яким визначаються коди та типи джерел інформації.

Враховуючи викладене, Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2020 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 841.

Водночас Звіти, подані платниками до набрання чинності наказом № 841 та запровадження можливостей надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь