Закупненська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Дата: 18.08.2023 14:34
Кількість переглядів: 101

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

 

Закон № 3219 визначає порядок та умови повернення суб'єктів господарювання, які використовували спрощену систему з особливостями оподаткування, встановлену пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання таких особливостей оподаткування. Також Закон № 3219 врегульовує питання визначення граничного обсягу доходу після повернення на ставку та групу єдиного податку, визначеного главою 1 розділу XIV Кодексу, та особливості справляння єдиного податку платників, які до 1 серпня 2023 року використовували спрощену систему з особливостями оподаткування. 19

 

1. ДО ЯКОГО ПЕРІОДУ ДІЄ СПРОЩЕНА СИСТЕМА З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ?

 

З урахуванням змін, внесених Законом, спрощена система з особливостями оподаткування діє до 1 серпня 2023 року, тобто по 31 липня 2023 року включно (прим. 1) [1]. Пункт 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

2. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ЯКИМ ЧИНОМ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПЕРЕХІД ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЯКІ ДО 01 СЕРПНЯ 2023 РОКУ БУЛИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА ТАКІЙ СИСТЕМІ, ТА НА ЯКУ САМЕ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ?

 

Платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували спрощену систему з особливостями оподаткування, з 1 серпня 2023 року автоматично будуть переведені на застосовування системи оподаткування (на відповідну ставку та групу єдиного податку або на загальну систему оподаткування), на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування (прим. 1). [1]. Абзац перший підпункту 9-1.1 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

3 НА ЯКУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ БУДУТЬ ПЕРЕВЕДЕНІ НОВОСТВОРЕНІ СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ З ДНЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАРЕЄСТРОВАНІ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ?

 

Новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, автоматично будуть переведені на застосування єдиного податку третьої групи із ставкою у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 статті 293 Кодексу, тобто на 5 відсотків доходу (прим. 1). [1]. Абзац другий підпункту 9-1.1 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

4 ЧИ НЕОБХІДНО ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ НА ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ ЗІ СТАВКОЮ 3 АБО 5 ВІДСОТКІВ ВКЛЮЧАТИ ДО СУМИ ГРАНИЧНОГО ДОХОДУ (1167 РОЗМІРІВ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ВСТАНОВЛЕНОЇ НА 1 СІЧНЯ ПОДАТКОВОГО (ЗВІТНОГО) РОКУ) ДОХІД, ОТРИМАНИЙ ТАКИМ ПЛАТНИКОМ В ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ?

 

Дохід, отриманий у період застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку, встановленого пунктом 291.4 статті 291 Кодексу (прим. 1). [1]. Абзац другий підпункту 9-1.4.1 підпункту 9-1.4 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу. 20 Платники, які після припинення дії спрощеної системи з особливостями оподаткування автоматично або самостійно відмовляться від використання спрощеної системи з особливостями оподаткування, повинні до першого числа місяця, наступного за календарним місяцем в якому відбулось повернення (до 1 вересня 2023 року), виконати вимоги щодо приведення здійснюваних видів господарської діяльності у відповідність до видів діяльності, дозволених пунктами 291.5 та 291.5-1 статті 291 Кодексу (прим. 1). [1]. Абзац другий підпункту 9-1.4.2 підпункту 9-1.4 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

5 ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ЯК НЕОБХІДНО РОЗРАХОВУВАТИ ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ДОХОДУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ ЗІ СТАВКОЮ 3 АБО 5 ВІДСОТКІВ?

 

У 2023 році граничний обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5 відсотків визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував спрощену систему з особливостями оподаткування (прим. 1). Наприклад, якщо з 01 січня по 31 липня 2023 року суб’єкт господарювання застосовував спрощену систему з особливостями оподаткування та з 01 серпня повернувся на сплату єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5 відсотків, граничний обсяг доходу для такого платника на 5 місяців до кінця 2023 року становитиме 3 257 875 гривень. Розрахунок граничного обсягу доходу на 2023 рік: 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня 2023 року * 6 700 грн = 7 818 900 грн. Розрахунок граничного обсягу доходу на 5 місяців до кінця 2023 року: (7 818 900 грн / 12 місяців) * 5 місяців = 3 257 875 грн. [1]. Підпункт 9-1.4.3 підпункту 9-1.4 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

 

 

6 ЯК БУТИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ В ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ПЕРЕЙШЛИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТІВ 291.5 ТА 291.5-1 СТАТТІ 291 КОДЕКСУ Є ЗАБОРОНЕНОЮ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ?

 

Суб'єкти господарювання, які у 2023 році використовували спрощену систему з особливостями оподаткування та втратили право або самостійно відмовилися від її використання та були переведені на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, мають право у 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу та за умови дотримання вимог глави 1 розділу XIV Кодексу. При цьому, платники податків, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками податку на додану вартість, мають право до 1 вересня 2023 року подати заяву про перехід на застосування єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків. Такі суб'єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відсотків з 1 серпня 2023 року за умови зазначення в рядку 5.1 заяви дати переходу з 1 серпня 2023 року (прим. 1). [1]. Підпункт 9-1.4.4 підпункту 9-1.4 пункту 9-1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

 

7. ЩОДО СКАСУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ – ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ І ТА ІІ ГРУП НЕ СПЛАЧУВАТИ ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 

Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон № 3219) внесено зміни з 01.08.2023, зокрема, до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) щодо скасування можливості для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок (крім тих, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України, станом на дату початку бойових дій, або тимчасової окупації).

Згідно з абзацом першим п.п. 9.1 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, редакція якого діяла до 01.08.2023, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мали право не сплачувати єдиний податок.

Законом № 3219 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з яким установлено, що з 01 серпня 2023 року фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за період, в якому відповідно до абзацу першого п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався.

Для таких платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок, контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з єдиного податку, визначене п. 295.2 ст. 295 ПКУ.

Податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються таким платникам єдиного податку за періоди, за які був сплачений єдиний податок, що відображені в декларації платника єдиного податку.

Штрафні санкції та пеня за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку у порядку та строки, визначені ПКУ, до таких платників не застосовуються.

Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік територій).

Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Перелік територій затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 зі змінами та доповненнями.

Норми п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ не застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому було проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження фізичної особи – підприємця на іншу, ніж зазначена в абзаці першому п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, територію України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь